Hoe werken wij?

Intake en observatie:

Na een, meestal telefonische, aanmelding maken we met u een afspraak voor een intake-gesprek. In dit gesprek, dat tussen de 2 en 4 uur kan duren, proberen we een beeld te krijgen van de problemen met uw kind en wordt nagegaan welke factoren van invloed kunnen zijn op uw klachten. Na dit gesprek volgt, als u en wij van mening zijn dat uw vraag aansluit bij wat wij kunnen bieden, altijd een observatiezitting waarin we het kind observeren èn de interactie tussen ouders en kind. In deze zitting wordt het beeld gecompleteerd door middel van activiteiten met ouders en kind. Deze eerste zitting is behalve observatiezitting  ook veelal de eerste  behandelingszitting. De duur van deze zittingen is van tevoren moeilijk te bepalen. Ze kunnen van 1 tot 3 uur duren. Deze zittingen zijn in de gezinssituatie omdat deze vorm van therapie het best in de natuurlijke omgeving van het kind kan plaatsvinden.

Vervolg therapiezittingen:

Na de intake en observatiezitting volgen meestal nog een drietal zittingen waarin met u en uw kind wordt gewerkt aan verbetering of herstel van de relatie. In de praktijk blijken twee tot vijf zittingen voldoende om te zorgen dat u het “gereedschap” hebt om de relatie met uw kind te bestendigen. Soms is een herhalingszitting na een paar maanden nog nodig.

Gesprekken met ouders:

Soms zal met ouders gesproken moeten worden over hun onderlinge samenwerking of andere zaken die het contact of de relatie met hun kind belemmeren

Psychologisch onderzoek:

Dit onderzoek zal geadviseerd worden als er twijfels zijn over de aard van de problematiek of om tot een precieze diagnose van uw kind te komen. Dit kan een intelligentieonderzoek zijn of een persoonlijkheidsonderzoek of beiden. Soms kan zo’n onderzoek nodig zijn om de school te kunnen adviseren.

Schoolcontacten:

Indien nodig hebben wij contact met de school van kinderen die wij in behandeling hebben om informatie uit te wisselen. Soms adviseren we school, kinderdagverblijf of peuterspeelzaal in de aanpak van uw kind.

Reacties zijn gesloten.