Literatuur


Liefdevol dubbelvouwenBen van Berkel, Thijs Franssen, Betty Smit.

Liefdevol Dubbelvouwen,
Ouder-kindtherapie als onderdeel van Gezinsbehandeling bij Hechtingsproblemen.
2008, 2e druk, Uitgeverij Bebeth, de Bilt.
ISBN EAN 978-90-813611-1-8, Prijs € 11,00
Dit boek is te bestellen door overmaking van € 13,00 (€ 2,00 verzendkosten) op bankrekening NL19 INGB 0671 0860 30  t.n.v. B.R. van Berkel te De Bilt o.v.v. uw adres en “Liefdevol Dubbelvouwen”.

Veel opvoedingsproblemen zijn eigenlijk relatieproblemen tussen ouders en kind. Dat is de stelling van de schrijvers van dit boek.

Ouders en kind kunnen elkaar emotioneel niet meer, of onvoldoende, bereiken. Dit komt meestal voort uit een niet, of onvoldoende, tot stand gekomen veilige hechtingsrelatie tussen ouder en kind… Lees verder

Bijdrage congres-Methodiekontwikkeling in de jeugdzorg, een uitdaging- mrt 2007

Artikel t.b.v. Kennisnet mrt 2003

Recensie boek Liefdevol dubbelvouwen (2009)


 

 

 

Reacties zijn gesloten.