Voor wie zijn wij?

 • Kinderen van 0 tot +/- 10 jaar
 • Kinderen die driftig, agressief of hyperactief (ADHD) gedrag laten zien, somber zijn of angstig en teruggetrokken. Soms zien we een spraak/taalprobleem of motorische onhandigheid zonder een duidelijk aanwijsbare oorzaak. Vaak zien we dat deze kinderen weinig zelfvertrouwen hebben en concentratieproblemen. Bij adoptiekinderen zien we afwisselend claimend, angstig of te zelfstandig gedrag. Ze maken dan te gemakkelijk en oppervlakkig contact met willekeurige volwassenen.
 • Kinderen die vanaf de geboorte of kort daarna veel huilden, zich overstrekten, eetproblemen hebben – of hadden – of lang van de moeder gescheiden waren. Kinderen die zich vanaf het begin niet wilden “aansluiten”.
 • Kinderen waarop ouders geen vat meer hebben. Ze gaan hun eigen gang. Hun ouders hebben het gevoel dat de band verbroken dreigt te raken. Belonen, praten, vragen, helpt niet meer.
 • De ervaring heeft ons geleerd dat moeilijkheden met kinderen vaak beginnen op jonge leeftijd. Soms blijkt dat er in hun baby- en peutertijd onvoldoende ingegaan is – of kon worden – op hun fundamentele behoeften aan geborgenheid en veiligheid. Daar ligt dan ook meestal de basis van de problematiek waarmee ouders en kind soms al jaren kampen. De problemen die ouders met hun kinderen ervaren worden vaak aangeduid als opvoedingsproblemen. Ouders (en mensen in hun omgeving) denken dat ze vaardiger zouden moeten zijn in opvoeden. Wij gaan er van uit dat er veelal sprake is van één of andere verstoring in de relatie en dat bij herstel van die verstoring  het opvoeden weer meer vanzelf gaat.

  Voor adoptiekinderen geldt dat ze zich vaak moeilijk kunnen toevertrouwen aan de adoptief ouders die hen de zo noodzakelijke veiligheid en geborgenheid willen geven. Ook hier zal meestal gelden dat deze kinderen in hun baby- en peutertijd onvoldoende aan hun fundamentele behoeften kon worden voldaan. Ze hebben vaak geleerd te “overleven” door zich terug te trekken of zeer zelfbepalend te zijn. De signalen die deze kinderen uitzenden zijn dan moeilijk te “verstaan” voor de nieuwe ouders. De misverstanden die daardoor kunnen ontstaan willen nogal eens in ernstige relatieproblemen uitmonden. Ouders en kind kunnen elkaar niet meer bereiken.

   

  Reacties zijn gesloten.